Książki:

Hymny Orfickie (2003) wstęp i tłumaczenie, wydawnictwo Aleksandra Laska Łazienki Królewskie (ISBN 83-919210-0-X)

Przywoływanie Bogówmit, magia, religia w starożytnej Grecji (2017) wydawnictwo Sub Lupa (ISBN 978-83-948011-2-0)

Publikacje

Daniel Zarewicz (1997) Mania niezwykły stan duszy, Heksis nr. 12, s. 76-83.

Daniel Zarewicz (1998) Metafizyka słowa w platońskim Kratylosie, Heksis nr. 14, s. 14-31.

Daniel Zarewicz (2002) O orfickich źródłach Platona, Wszechnica Polska nr.4, s. 67-78.

Daniel Zarewicz (2009) O orfickim języku mitu, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn s. 225-240.

Daniel Zarewicz (2010) O życiu u śmierci w Starożytnej Grecji, od Orfizmu do Pitagoreizmu, Musica Sacra Nuova, 3/4, s. 444-459.

Daniel Zarewicz (2010) O treści tabliczek i misteriów orfickich, magia, psychologia, filozofia, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 145-166.

Daniel Zarewicz (2011) Antropologia śmierci i misteryjnego umierania w kontekście paru fragmentów greckiej literatury (książka pokonferencyjna – Kolokwia Orfickie) 2010, red. K. Bielawski, Homini, s. 51-69.

Daniel Zarewicz (2012) Orfeusz, starożytny archetyp poety inspirowanego, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 171 – 291.

Daniel Zarewicz (2013) Muzajos, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis – wybrane aspekty Humanistyka i Przyrodoznawstwo red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 375-385.

Daniel Zarewicz (2014) Performatywność Architektury czy Architektura Performatywności? wybrane aspekty antropologii przestrzeni teatru greckiego Rzut nr.5 red. Ł.Stępnik, M.Trzcińska, Warszawa, s. 6-10.

Daniel Zarewicz (2016) Wektory psychiatrii w społeczeństwie współczesnym (III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin, 12-13 XI 2015), Ethos 1 (113).

Daniel Zarewicz (2016) Plato’s Timaeus on the sickness of the soul and the methods of its treatment Postępy Psychiatrii i Neurologii, vol 25, red. Jacek Wciórka s. 221-230.

Daniel Zarewicz (2017) Platoński program wychowania zdrowego obywatela, Kwartalnik Pedagogiczny 1 (243), s. 161-176.

Daniel Zarewicz (2018) Sycylijskie misterium Erosa – tekst do programu opery Król Roger reż. Mariusz Treliński – Teatr Wielki Opery Narodowej, premiera 2 grudnia 2018

Daniel Zarewicz (2018) Ekstaza Boskiej Agaue – tekst do programu przedstawienia Bachantki reż. Maja Kleczewska – Teatr Powszechny w Warszawie, premiera 7 grudnia 2018

 


 

 

 

 

 

 

 

@