Dr Daniel Zarewicz jest autorem wykładów, kursów i prezentacji odnoszących się do kultury starożytnej Grecji. Modelowym przykładem tej działalności jest cykl dziesięciu wykładów wygłoszonych na zaproszenie Nowego Teatru w Warszawie w pierwszym roku jego działalności:
Nowy Teatr – wykłady dr Daniela Zarewicza

Misja

Celem działalności wykładowej dr Daniela Zarewicza jest przybliżenie świata starożytnych Greków współczesnemu odbiorcy, który żyje w rzeczywistości sukcesywnie wyjaławianej ze świadomości swoich korzeni. Obecnie brak elementarnej edukacji klasycznej uniemożliwia poznanie prawdziwych źródeł zachodniej kultury. Wiedza o starożytności jest marginalizowana, infantylizowana i jak się wydaje często celowo zakrywana. Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że obecnie nie powstają dzieła pisane przez starożytników, które miałyby realny i szeroki wpływ na kulturę i sztukę, trafiały do wyobraźni, stymulowały pragnienie pogłębiania tej wiedzy przez artystów i rzesze ludzi czytających książki, wreszcie były bestsellerami. Trudno dziś wyobrazić sobie dzisiejszą kulturę bez dzieł Wiaczesława Ivanowa, Karla Kerenyi’ego, Josepha Cambella, Bruno Schnella czy Waltera Fredricha Otto, zarówno wielkich badaczy, jak i twórców kultury XX wieku.
A przecież właśnie z języka starogreckiego czerpie współczesna nauka: filozofia, medycyna, psychologia, matematyka i wiele innych. Wykorzystywana w nich nomenklatura jest żywym świadectwem obecności spuścizny greckiej, stanowiąc uniwersalny język komunikacji. W greckich tekstach doszukać się można sugestywnych opisów ludzkiej psychologii. Język starogrecki stanowił najlepsze narzędzie do opisywania ludzkich kontaktów człowieka z bóstwem, z sobą samym i otaczającym go światem. Grecy nie chcieli być bożymi sługami, pragnęli być równi bogom. Język był i jest immanentną częścią istnienia człowieka, a kultura współczesna niezmienne, co prawda już coraz bardziej nieświadomie odwołuje się do swoich greckich korzeni.
Przedmiotem wykładów i kursów prowadzonych przez dr Daniela Zarewicza jest kultura starożytnej Grecji ze szczególnym uwzględnieniem jej filozofii, antropologii i religii.
Na intelektualną podstawę jego oferty edukacyjnej składa się całość wiedzy i doświadczeń zgromadzonych w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wzbogacanych wyjazdami naukowymi (Rzym) oraz licznymi spotkaniami, które przyczyniły się do rozwinięcia autorskiego przekazu nierzadko niełatwej i najczęściej niedostępnej treści. Ideą powołania działalności wykładowej jest pragnienie rozbudzenia w słuchaczach tęsknoty do poznania kultury greckiej, a tym samym do praktykowania wielopoziomowego myślenia, czego finałem możne być postulowane przez tę kulturę odkrycie własnego ducha ukoronowane poznaniem samego siebie.

Oferta edukacyjna

 1. Jednorazowy wykład na wybrany temat, którego zakres i specyfika mogą zostać ustalone i dobrane indywidualnie. Przykładowe tematy wykładów znajdują się w zakładce edukacja.
 2. Cykl 10 wykładów (przykładowo raz w miesiącu, por. Nowy Teatr) na uzgodniony wcześniej temat np.:
  – O tym co boskie i ludzkie w teatrze greckim,
  – Przywoływanie bogów – magia, mit misteria w starożytnej Grecji
  – Oswajanie mądrości – wybrane zagadnienia z filozofii starożytnych Greków.
  (zakres tematyczny i specyfika cyklu wykładów może być dostosowana do konkretnych potrzeb)
 3. Kursy roczne i semestralne (oferta dla szkół i podmiotów, które pragną rozszerzyć ofertę edukacyjną o kulturę klasyczną).

Szczegóły ustalane będą każdorazowo w oparciu o konkretne propozycje współpracy.


 

 

 

 

 

@