Moja książka Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji  wydana przez Wydawnictwo SUB LUPA jest już do nabycia.

Opis 

Przywoływanie bogów stanowiło przez tysiące lat jedyny i najlepszy sposób na zapewnienie sobie szczęśliwości, dobrobytu i nieustającego powodzenia. Warto pamiętać, że w przypadku kultury europejskiej zjawisko to miało swój początek w kulturze starożytnej Grecji, w czasie, kiedy światy nieśmiertelnych bogów i śmiertelnych ludzi nie były od siebie oddzielone tak dramatycznie i tak wyraźnie, jak to ma miejsce obecnie. Ludzie mieli przeświadczenie o możliwości wpływania na sferę boską przy pomocy wielorakich technik, śpiewu, zaklinania, tańca i wielu innych tajemnych praktyk. Książka dr Daniela Zarewicza, filologa klasycznego i antropologa religii starożytnej, jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy pragną poznać przyczyny i prapoczątki kontaktów człowieka z nieśmiertelnymi bogami, zagłębić się w niedostępny dla dzisiejszego człowieka świat starożytnych misteriów, dotknąć tajemnicy tego, co niewyrażalne. Książka odwołuje się do większości najważniejszych zagadnień kultury starożytnej Grecji, stanowiąc bezprecedensowy podręcznik wiedzy dla tych wszystkich, którzy pragną zgłębić tajemnice przeszłości. Książka oparta jest w całości na starogreckich źródłach w takiej skali i układzie, jakie są niedostępne w żadnych dotychczasowych publikacjach. Przeznaczona jest tym samym nie tylko dla antropologów religijności, filologów czy historyków, ale również dla pasjonatów wiedzy tajemnej wywodzącej się z przeszłości. Wiedza o tym, czego wypowiedzieć nie wolno, fascynowała zarówno Platona, jak i fascynuje współczesnych adeptów wiedzy zakazanej. Przywoływanie bogów jest książką przeznaczoną dla tych czytelników, którzy nie boją się wyzwania i wysiłku poznawania greckich źródeł (znajdujących się w polskim tłumaczeniu) i nie zaspokaja ich to, co łatwo dostępne. Czytelnik Przywoływania bogów nie tylko zapozna się z aktualnym stanem badań, ale przede wszystkim zostanie wtajemniczony w prawdy niedostępne dla profanów. W tym wymiarze książka opisuje to, co ezoteryczne w kulturze będącej źródłem naszej cywilizacji, uchyla rąbka tajemnicy o fascynującym świecie kontaktów bogów i ludzi, żyjących nie tak dawno temu, ponieważ zaledwie dwa i pół tysiąca lat przed nami. Jej poznanie przyniesie czytelnikowi wiedzę, stanowiącą wstęp do głębokiego poznania złożonych relacji, epifanii i przypadków krzyżowania się tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Na zakończenie tej zachęty do zapoznania się z tą księgą tajemnic warto wspomnieć, że opisuje ona świat dalece wyprzedzający chrześcijaństwo, a tym samym nieporównywalnie bogatszy w mity, obrazy i symbole. Zapoznanie się z nim będzie być może początkiem osobistego doświadczenia spotkania z bóstwem, czego bez wątpienia życzyliby sobie zarówno starożytni Grecy, jak i autor tej książki.

Wybrane zagadnienia

 • DLACZEGO WARTO WIERZYĆ W GRECKICH BOGÓW?
 • CZYM SĄ MISTERIA DIONIZYJSKIE?
 • O ZNACZENIU KRWAWYCH MITÓW
 • JAK POZNAĆ TAJEMNICE ORFEUSZA?
 • CZYM SĄ W ISTOCIE MISTERIA EROSA?
 • JAK DZIAŁA MAGIA I DLACZEGO WARTO Z NIEJ KORZYSTAĆ?
 • JAK PRZYWOŁUJE SIĘ BOGÓW I JAK OSIĄGA NIEŚMIERTELNOŚĆ?
 • JAK DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA I STAĆ SIĘ BOGIEM PO ŚMIERCI?
 • CZY ISTNIEJE WĘDRÓWKA DUSZ?
 • O PONADCZASOWEJ WARTOŚCI SZTUKI WIESZCZENIA
 • DLACZEGO TAK WAŻNE SĄ POLITEIZM I ATEIZM?
 • O TAJEMNICZYM PAPIRUSIE I TEOGONII ORFEUSZA
 • O SZALEŃSTWIE KOBIET
 • O ZWIĄZKACH RELIGII, SOFISTYKI I FILOZOFII
 • PO CZŁOWIEKOWI MĄDROŚĆ?
 • O NIEZWYKŁEJ ROLI TRACJI I ZŁOTYCH TABLICZKACH
 • O ODKRYWANIU TEGO, CO ZAKAZANE
 • O ZALETACH ZNAJOMOŚCI GREKI
 • CO NAS ŁĄCZY Z GRECKIMI BOGAMI
 • A CO NAS OD NICH DZIELI?
 • CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ OD STAROŻYTNYCH GREKÓW?

 

 

 

 

 

 

 

@