Moja książka Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji wydana przez Wydawnictwo Sub Lupa jest już do nabycia.

Książka Przywoływanie Bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji jest wydana w twardej oprawie przez uznane i szanowane warszawskie wydawnictwo SUB LUPA, na stałe współpracujące z czołowymi polskimi uczonymi. Jest to najlepszym gwarantem solidności i rzetelności edytorskiej. Wartość merytoryczna potwierdzona została przez recenzentów – ­­uznanych profesorów UW. Prezentowane i oferowane dzieło jest jedyną publikacją w języku polskim odnoszącą się do prywatnej religijności starożytnych Greków w całości. Jej lektura pozwala na poznanie tego świata niejako od podszewki, opierając się na najlepszym i najbardziej reprezentatywnym materiale źródłowym.

View the article

16.11.2017 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała spotkanie z cyklu Wielogłos o MONOGRAFIACH FNP – Spotkania w Fundacji wokół książki dr Joanny Szewczyk pt. „Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego”.

Cielesność historii, problematyka płci i mitologizacja przeszłości były…

View the article

Eros tirannos – najpotężniejsze bóstwo kultury greckiej

Opis wykładu:
Wykład poświęcony jest jednemu z najważniejszych greckich bogów, który jednak nie znajduje się w znanym powszechnie panteonie dwunastu Olimpijczyków. Mowa o Erosie – bogu, któremu dedykowany jest w całości…

View the article

Platoński sympozjon, misterium Erosa i uczta dla wtajemniczonych. Narodziny filozofii z ducha religijności greckiej

Opis wykładu:
Przedmiotem wykładu będzie omówienie tych miejsc z literatury greckiej, których treść znajduje pośrednie i bezpośrednie odzwierciedlenie w dialogach twórcy Akademii. Przyczynkiem do prezentacji będzie słynna…

View the articleNarodziny platońskiego Filozofa z ducha religijności greckiej

Opis wykładu:
Przedmiotem wykładu są te miejsca w literaturze greckiej, które pobrzmiewają echem w dialogach twórcy Akademii…

View the article
@