Antyczne źródła błogosławionego szału, Klub Gnosis, Koło Starożytnicze, Instytut Filologii Klasycznej

@